تمام مطالب برچسب : فیروزه‌ای
خصوصیات روانی و درمانی سنگ‌های فیروزه‌ای رنگ

خصوصیات روانی و درمانی سنگ‌های فیروزه‌ای رنگ

سلام به شما دوستان عزیز در خدمت شما هستیم خصوصیات روانی و درمانی سنگ‌های فیروزه‌ای رنگ : با رنگ فیروزه‌ای سایه‌ای از آبی است که در مقیاس بین آبی و سبز قرار دارد. بنابراین طبق روانشناسی رنگ فیروزه‌ای دارای ویژگی‌هایی از هر دو می‌باشد؛ آرامش آبی و رشد و پیشرفتی که سبز ارائه می‌دهد را در خود دارد. استفاده از گوهرها و سنگ‌های فیروزه‌ای رنگ احساسات درونی شما را به تعادل می‌رساند و وجود شما را با عالم دیگر ارتباط می‌دهد. شاید دیگر همگی بدانیم که بهترین سنگی فیروزه‌ای رنگی که می‌توانیم از خواص رنگ درمانی آن استفاده کنیم “سنگ فیروزه اصیل” می‌باشد. در این مقاله به این سوالات پاسخ می دهیم : روانشناسی رنگ فیروزه‌ای چیست؟ کریستال‌ها و گوهرهای […]